Цени


В цените на Тенис-Бачеви се включва:
  • корт (според сезона на открито или закрито - Спортен комплекс "Мир и Дружба" - карта)
  • топки
  • детска ракета
  • треньор

Летен сезон 2012 г.:

Посещение на 1 дете за 1 час в група:   10 лв.
 

 

Месечни такси

за групово обучение

 

бр. посещения седмично

бр. часове в месеца

месечна такса цена на 1 час
1 4 36 лв. 9 лв.
2 8 64 лв. 8 лв.
3 12 84 лв. 7 лв.
4 16 96 лв. 6 лв.

 

Цената за индивидуално обучение:  30 лв./час + наем на корта
 

Семействата с повече от едно дете ползват намаление.


За детските тенис-лагери виж тенис-лагери.